Motor

Onderdeel:                   Prijs:
Motorrijles € 40,00
C.B.R. Praktijkexamen: Categorie AVB (dit is incl. de heen en terugreis) € 130,00
C.B.R Praktijkexamen: Categorie AVD € 200,00
C.B.R Herexamen: Categorie AVD € 180,00
Theorieboeken (na het weer netjes inleveren van de boeken krijg je € 20.00 terug) € 25,00 per set